© RvdK Photography
RvdK - Fotograaf Enschede


 

360° Productfotografie - Werkwijze

Aanbieding

De wer­kwijze voor u is eenvoudig. U stuurt de produc­ten op, waar­na ze worden gefoto­graf­eerd en ver­werkt tot 360 graden productfoto's. Enkele dagen later kunt u via Inter­net de pro­duct­foto's be­kijken en ontvangt u de pro­ducten weer retour.

Voor het foto­graferen wordt het pro­duct in 36 stappen rond­ge­draaid, waar­bij van elke stap een hoge reso­lutie foto wordt gemaakt. Deze foto's worden vervol­gens met spe­ciale soft­ware samen­gevoegd en om­ge­zet naar een bestuur­bare animatie.

Door jaren­lange erva­ring als fotograaf in het algemeen en met product­fo­to­grafie in het bijzonder zorg ik voor een uit­ge­kiende belich­ting waarbij uw product goed uit de verf komt. Lastig te belichten materialen (glas, metaal, witte producten, hoog­glanzend kunststof, etc.) zijn geen pro­bleem maar mijn specia­liteit. Ook voor producten die niet kunnen staand draai ik mijn hand niet om. Hier­voor worden alle hulp­middelen zorg­vuldig weg­ge­re­tou­cheerd, zo­dat het product lijkt te zweven.

Neem gerust contact op voor vragen of het bespreken van uw wensen.

 
"When you photograph people in color, you photograph their clothes. In B&W, you photograph their souls!" (Ted Grant)