© RvdK Photography
RvdK - Fotograaf Enschede


 

360° Productfotografie - Werkwijze

Aanbieding

De wer­kwijze voor u is eenvoudig. U stuurt de produc­ten op, waar­na ze worden gefoto­graf­eerd en ver­werkt tot 360 graden productfoto's. Enkele dagen later kunt u via Inter­net de pro­duct­foto's be­kijken en ontvangt u de pro­ducten weer retour.

Voor het foto­graferen wordt het pro­duct in 36 stappen rond­ge­draaid, waar­bij van elke stap een hoge reso­lutie foto wordt gemaakt. Deze foto's worden vervol­gens met spe­ciale soft­ware samen­gevoegd en om­ge­zet naar een bestuur­bare animatie.

Door jaren­lange erva­ring als fotograaf in het algemeen en met product­fo­to­grafie in het bijzonder zorg ik voor een uit­ge­kiende belich­ting waarbij uw product goed uit de verf komt. Lastig te belichten materialen (glas, metaal, witte producten, hoog­glanzend kunststof, etc.) zijn geen pro­bleem maar mijn specia­liteit. Ook voor producten die niet kunnen staand draai ik mijn hand niet om. Hier­voor worden alle hulp­middelen zorg­vuldig weg­ge­re­tou­cheerd, zo­dat het product lijkt te zweven.

Neem gerust contact op voor vragen of het bespreken van uw wensen.

 
"The negative is the equivalent of the composer's score, and the print the performance." (Ansel Adams)